Chi Fu Fa Yuen‧置富花園

我們總是喜愛明亮潔淨的空間,合上眼睛感受那慵懶且寧靜的安逸,每當靜思的時候,利用陽光引導大家享受生活的根本。

20211129-DSC05286
20211129-DSC05295
20211129-DSC05301
20211129-DSC05293
20211129-DSC05143
20211129-DSC05231
20211129-DSC05194
20211129-DSC05182